Right Sidebar

Kopiteknik’in Varolus Nedenleri


Kopiteknik, aşağıda sözü edilen gruplara fayda üretmek ve değer katmak için kurulmuş bir kurumsal şirkettir.

Müşteriler: Kopiteknik, müşterilerine en iyi çözümleri, en verimli ve en kaliteli şekilde, en uygun koşullar ile sunmayı ve müşteri tatminini en üst düzeyde gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu nedenle;

 1. Müşteri ile iyi ve tam iletişim sağlamayı ve müşteri istek, beklentilerinden tamamen haberdar olmayı,
 2. Müşteriler ve müşteri adayları ile yapılan görüşmelerde her türlü sunuşu ve hizmeti en kısa sürede ve en kaliteli bicinde gerçekleştirmeyi,
 3. Müşterinin iş verimini artırıcı hizmetleri ve teknolojiyi sunmayı,
 4. Müşterinin iş konusundaki her türlü gelişme ve yeniliklerden haberdar ederek beklentilerini güncellemeyi,
 5. Kısaca,  Kopiteknik ve müşterileri arasına kurulan her türlü ilişkinin müşteri açısından tatmin edici ve mutluluk verici olmasını sağlamayı

İlke olarak benimser.


Çalışanlar: Kopiteknik çalışanlarına dürüst, mutlu, saygın ve gurur duyulacak bir iş ortamında çalışma, kişisel ve mesleki gelişme, yükselme ve hayat standartlarını geliştirme olanağı sağlamayı amaçlar. Bunu gerçekleştirmek için;

 1. Tüm çalışanlarını içeren, eşitliği ve dürüstlüğü esas alan gerçek başarıyı tanımlayan, hedefleyen ve ödüllendiren bir mutivasyon, eğitim, başarı değerlendire ve ödüllendirme sistemi oluşturmayı
 2. Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim yapısı oluşturarak çalışanlarını yönetime ve karar mekanizmalarına katmayı ve grup çalışmasını öne çıkarmayı,
 3. Çalışanlarda verimlilik ve kalite bilincini oluşturmayı, yaratıcılık ve duyarlılıklarını geliştirmeyi,
 4. Geniş kapsamlı ve sürekli bir eğitim düzeni kurarak çalışanlarına yeteneklerini geliştirme ve yeni yetenekler kazanma fırsatı tanımayı,

İlke olarak benimsemiştir.


Toplum: Kopiteknik, Türkiye’de ofis otomasyon sistemleri konusunda bilinç ve kalite anlayışını geliştirmede yardımcı olacak ölçüt ve örnekler oluşturmayı kültür ve sanat alanlarında destekleyici çalışmalar yapmayı ve insani yardım girişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için;

 1. Toplumsal gelişmelere ve değişen beklentilere duyarlı olmayı,
 2. Eğitim, insani yardım, kültür ve sanat oluşumlarını desteklemek için kaynak ayırmayı,
 3. İş ahlakını ve dürüstlüğü bir yaşam biçimi haline getirmeyi ve bunların toplumda da yerleşmesi için gereken çabayı göstermeyi

İlke edinmiştir.


Doğa: Kopiteknik, doğaya ve çevre koşullarına özenle yaklaşarak, ticari faaliyet alanına giren ve girmeyen her türlü çevresel konuda bilinçli destekleyici ve tutarlı tutum sergilemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle;

 1. Çalışanlarının, müşterilerinin ve toplumun çevreye duyarlılığını arttırıcı çalışmalar başlatmayı ve bu yönde başkalarının çabalarına katkıda bulunmayı,
 2. Çevre kirliliğine yol açabilecek çalışmalarını kontrol altında   bulundurmayı, sürekli olarak bunları azaltmayı ve ortamdan kaldırma gayreti içinde olmayı, bu amaçla gerekli kaynakları ayarlamayı,
 3. Pazarlamanın yaptığı ve kullandığı ürünlerde çevre dostu ürünler tercih etmeyi

İlke olarak benimsemiştir.

Pazar ve Rakipler: Kopiteknik, düzeyli bir rekabet ortamı yaşanması, pazarda ortak sorunlara çözüm bulunması ve ortak hedeflere yönelim konularında pazarda öncü olmayı amaçlamamaktadır. Bu nedenle;

 1. Pazardaki rakipleri ile ilişkilerinde iş ahlakına uygun, açık, yapıcı ve müşteri tatminini ön planda tutan bir tutum sergilemeyi, aynı anlayış ve tutumun pazarda faaliyet gisteren diğer firmalar tarafından da benimsemesini sağlamayı,
 2. Ortak sorunların çözümü ve ortak hedefler üzerinde başarıya ulaşmak amacıyla gerekli oluşumları başlatmayı, desteklemeyi ve bu konularda etkin bir rol oynamayı

İlke edinmiştir.


image

Felsefemiz


Sürekli ve büyük bir hızla değişen dünya ya ve teknolojiye uyum göstermek, mutluluk, verimlilik ve kalite adına yenilikler yakalamak, yaratmak, kullanmak, kullandırmak Kopiteknik’in uzun dönemde hayatta kalması ve başarılı olması için vazgeçilmezidir. Sürekli gelişme ve daha iyinin aranması her şirket bireyinin her zaman göstermesi gerekli bir çabadır. Tüm çalışanlarımızın örgütsel alışkanlıklarımıza, tarzımıza, düzenimize, hatta kurallarımıza olumlu değişiklik önerileri getirilmesi beklenir.


En küçük iş grubumuza kadar her grup yöneticisinin ve uzun dönemli gelişmeyi hedeflemiş her bireyimizin liderlik becerilerini geliştirmeleri ve çalışma gruplarına en yüksek hızı ve verimliliği kazandırması başarı için önem taşımaktadır. Büyük başarıların büyük liderlerin önderlik ettiği ve yol gösterdiği ekipler tarafından kazanıldığı gerçeğinden yola çıkarak çalışanlarımızın bu konuda çaba göstermeleri son derece önemlidir.


Kalite ve mükemmeliyetçilik her Kopiteknik çalışanı için bir yaşam biçimi haline gelmelidir. Hatasızlık hedefine ulaşabilmek için şirket içinde ve dışında kendimizi ‘satıcı’ karşımızdakini ise ‘müşteri’ yerine koymalıyız. Bu ilişkinin müşteri’yi mutlu edecek şekilde sonuçlanması için gereken soruları sorup karşımızdakini saygı ve ilgi ile dinlemeyi, aldığımız cevapları bir sonraki işlem için girdi olarak kullanmayı başarabilirsek bu hedefe ulaşmak adına önemli bir yok kat etmiş oluruz. Kalite, bir ürün veya hizmet yapılırken onunla üretilir; yoksa iş bittikten sonra o ürün veya hizmete monte edilmez. Kalite, bir telefon konuşmasından bir form doldurmaya, giyimden soru sormaya, şirket arabasından zarfına kadar her yerde peşinde olunması, aranması ve üretilmesi gerekli bir olgudur. Şirket olarak servisiniz, ürününüz, sunuşunuz, imajınız ve  görüntünüz kaliteli değil ise yakın gelecekte sizi zor günler bekliyor demektir.


İş ahlakı, dürüstlük  ve açıklık Kopiteknik’in her aktivitesinde gözeteceği temel ilkedir.


Her Kopiteknik çalışanın demokrasiye, başkalarının hak ve özgürlüklerine, işine, iş arkadaşlarına, şirket müşterilerine, insanlığa, doğaya, sanata ve sanatçıya, bilime ve bilim insanlarına, şirketine ve ürünlerine saygıyla yaklaşması beklenir.


Şirketimizi benimsediği katılımcı yönetim anlayışına uygun şeklide, görevi ve pozisyonu ne olursa olsun tüm çalışanlarımızın şirketi, müşterilerini, işlerini ilgilendiren her konuda yapıcı fikir ve eleştirilerini çözüm önerileri ile birlikte ifade etmeleri, kendi çalışma gruplarında ve her toplantıda katılımcı bir tutum sergilemeleri, ortak alınan kararların uygulanmasında kararlılık ve özen göstermeleri gerekir.